Wagon Fleet Lists 2010 (Private Owner) 80000-89999

2010

Private Owner Wagon Number 80000-89999

WAGON   OWNER
NUMBER  PREFIX CARKIND DESIGN CODE POOL
80160   VTG    TEAK    TE016F      144
80163   VTG    TEAK    TE016D      167
80166   VTG    TEAK    TE015N      139
80167   VTG    TEAK    TE015A      167
80168   VTG    TEAK    TE015J      144
80560   VTG    TEAK    TE014Z      144
80561   VTG    TEAK    TE014Z      144
80562   VTG    TEBK    TE038J      139
80566   VTG    TEAK    TE014Z      144
80567   VTG    TEAK    TE014Z      144
80569   VTG    TEBK    TE044A      139
80576   VTG    TEAK    TE038A      144

WAGON   OWNER
NUMBER  PREFIX CARKIND DESIGN CODE POOL
82748   VTG    TEAK    TE031A      376
82749   VTG    TEAK    TE031A      376
82750   VTG    TEAK    TE031A      376
82751   VTG    TEAK    TE031A      376
82752   VTG    TEAK    TE031A      376
82753   VTG    TEAK    TE031A      376
82754   VTG    TEAK    TE031A      376
82755   VTG    TEAK    TE031A      376
82756   VTG    TEAK    TE031A      376
82757   VTG    TEAK    TE031A      376
82758   VTG    TEAK    TE031A      370
82759   VTG    TEAK    TE031A      370
82760   VTG    TEAK    TE031A      370
82761   VTG    TEAK    TE031A      370
82762   VTG    TEAK    TE031A      370
82763   VTG    TEAK    TE031A      370
82764   VTG    TEAK    TE031A      370
82765   VTG    TEAK    TE031A      370
82766   VTG    TEAK    TE031A      370
82767   VTG    TEAK    TE031A      370

WAGON   OWNER
NUMBER  PREFIX CARKIND DESIGN CODE POOL
82768   VTG    TEAK    TE009Y      777
82769   VTG    TEAK    TE009Y      375
82770   VTG    TEAK    TE009Y      375
82771   VTG    TEAK    TE009Y      375
82772   VTG    TEAK    TE009Y      375
82773   VTG    TEAK    TE009Y      777

WAGON   OWNER
NUMBER  PREFIX CARKIND DESIGN CODE POOL
83095   VTG    TEAK    TE038C      789
83098   VTG    TEAK    TE014G      789
83160   VTG    TEAK    TE018B      789
83167   VTG    TEAK    TE018B      789
83172   VTG    TEAK    TE018B      129
83178   VTG    TEAK    TE018B      129
83191   VTG    TEAK    TE018B      789
83263   VTG    TEAK    TE018B      789
83266   VTG    TEAK    TE035E      789
83270   VTG    TEAK    TE035D      789
83275   VTG    TEAK    TE035D      789
83293   VTG    TEAK    TE018D      789
83295   VTG    TEAK    TE018D      789
83586   VTG    TEAK    TE035F      129
83589   VTG    TEAK    TE035L      129
83590   VTG    TEAK    TE035F      129
83592   VTG    TEAK    TE035H      789
83593   VTG    TEAK    TE035F      129
83596   VTG    TEAK    TE035F      129
83675   VTG    TEAK    TE035H      789
83678   VTG    TEAK    TE035H      129
83680   VTG    TEAK    TE035F      789
83682   VTG    TEAK    TE035F      129
83687   VTG    TEAK    TE035F      789
83691   VTG    TEAK    TE035F      129
83692   VTG    TEAK    TE035F      129
83696   VTG    TEAK    TE035F      129
83762   VTG    TEAK    TE035H      789
83765   VTG    TEAK    TE035H      129
83770   VTG    TEAK    TE018H      129
83782   VTG    TEAK    TE018H      789
83786   VTG    TEAK    TE018H      789
83788   VTG    TEAK    TE018H      789
83789   VTG    TEAK    TE018H      789
83793   VTG    TEAK    TE018H      789

WAGON   OWNER
NUMBER  PREFIX CARKIND DESIGN CODE POOL
84083   VTG    TEBK    TE014E      372
84086   VTG    TEBK    TE014E      372
84087   VTG    TEBK    TE014E      372
84088   VTG    TEBK    TE014E      372

WAGON   OWNER
NUMBER  PREFIX CARKIND DESIGN CODE POOL
85300   VTG    TEAK    TE030C      777
85301   VTG    TEAK    TE030C      777
85302   VTG    TEAK    TE030D      777
85303   VTG    TEAK    TE030C      777
85304   VTG    TEAK    TE030D      777
85305   VTG    TEAK    TE030D      777
85306   VTG    TEAK    TE030C      777
85307   VTG    TEAK    TE030D      777
85310   VTG    TEAK    TE030C      777
85311   VTG    TEAK    TE030C      777
85312   VTG    TEAK    TE030D      777
85313   VTG    TEAK    TE030C      777
85314   VTG    TEAK    TE030C      777
85315   VTG    TEAK    TE030C      777
85316   VTG    TEAK    TE030C      777

WAGON   OWNER
NUMBER  PREFIX CARKIND DESIGN CODE POOL
85931   VTG    TEAK    TE009X      777
85933   VTG    KBAA    KB019A      822
85934   VTG    TEAK    TE009X      777
85936   VTG    KBAA    KB019A      822
85938   VTG    TEAK    TE009X      777
85939   VTG    TEAK    TE009X      777
85945   VTG    TEAK    TE009R      370
85946   VTG    TEAK    TE009R      370
85947   VTG    TEAK    TE009R      370
85948   VTG    TEAK    TE009R      370
85949   VTG    TEAK    TE009R      370
85950   VTG    TEAK    TE009R      370
85951   VTG    TEAK    TE009R      370
85952   VTG    TEAK    TE009R      370
85953   VTG    TEAK    TE009M      370
85954   VTG    TEAK    TE009R      370
85955   VTG    TEAK    TE009R      370
85956   VTG    TEAK    TE009U      370
85957   VTG    TEAK    TE009R      370
85958   VTG    TEAK    TE009R      370
85959   VTG    TEAK    TE009R      370
85960   VTG    TEAK    TE009S      370
85961   VTG    TEAK    TE009S      370
85962   VTG    TEAK    TE009S      370
85963   VTG    TEAK    TE009S      370
85964   VTG    TEAK    TE009S      370
85965   VTG    TEAK    TE009S      370
85966   VTG    TEAK    TE009S      370
85967   VTG    TEAK    TE009S      370
85968   VTG    TEAK    TE009S      370
85970   VTG    TEAK    TE009S      370
85971   VTG    TEAK    TE009S      370
85972   VTG    TEAK    TE009S      370
85973   VTG    TEAK    TE009L      370
85974   VTG    TEAK    TE009S      370

WAGON   OWNER
NUMBER  PREFIX CARKIND DESIGN CODE POOL
86910   VTG    TDAD    TD014J      372
86911   VTG    TDAD    TD014J      372
86912   VTG    TDAD    TD014D      372
86913   VTG    TDAD    TD014B      372
86914   VTG    TDAD    TD014A      372
86915   VTG    TDAD    TD014A      372
86916   VTG    TDAD    TD014J      372
86917   VTG    TDAD    TD014J      372
86918   VTG    TDAD    TD014J      372
86919   VTG    TDAD    TD014J      372
86920   VTG    TDAD    TD014J      372
86921   VTG    TDAD    TD014J      372
86922   VTG    TDAD    TD014B      372
86923   VTG    TDAD    TD014A      372
86924   VTG    TDAD    TD014A      372
86925   VTG    TDAD    TD014A      372
86926   VTG    TDAD    TD014A      372
86927   VTG    TDAD    TD014J      372
86928   VTG    TDAD    TD014J      372
86929   VTG    TDAD    TD014A      372
86930   VTG    TDAD    TD014A      372
86931   VTG    TDAD    TD014A      372
86932   VTG    TDAD    TD014A      376
86933   VTG    TDAD    TD014B      376
86934   VTG    TDAD    TD014J      376
86935   VTG    TDAD    TD014J      376
86936   VTG    TDAD    TD014A      376
86937   VTG    TDAD    TD014J      376
86938   VTG    TDAD    TD014B      376
86939   VTG    TDAD    TD014B      376
86940   VTG    TDAD    TD014K      376
86941   VTG    TDAD    TD014K      376
86942   VTG    TDAD    TD014K      376
86943   VTG    TDAD    TD014K      376
86944   VTG    TDAD    TD014K      376
86945   VTG    TDAD    TD014K      376
86946   VTG    TDAD    TD014K      376
86947   VTG    TDAD    TD014K      376
86948   VTG    TDAD    TD014K      376
86949   VTG    TDAD    TD014K      376
86950   VTG    TDAD    TD014K      376
86951   VTG    TDAD    TD014K      376
86952   VTG    TDAD    TD014K      376
86953   VTG    TDAD    TD014K      376
86954   VTG    TDAD    TD014K      376
86955   VTG    TDAD    TD014K      376
86956   VTG    TDAD    TD014K      376
86957   VTG    TDAD    TD014K      376
86958   VTG    TDAD    TD014K      376
86959   VTG    TDAD    TD014K      376
86960   VTG    TDAD    TD014K      376
86961   VTG    TDAD    TD014K      376
86962   VTG    TDAD    TD014K      376

WAGON   OWNER
NUMBER  PREFIX CARKIND DESIGN CODE POOL
86963   VTG    TDAD    TD014J      372
86964   VTG    TDAD    TD014J      372
86965   VTG    TDAD    TD014J      372
86966   VTG    TDAD    TD014J      372
86967   VTG    TDAD    TD014J      372
86968   VTG    TDAD    TD014J      372
86969   VTG    TDAD    TD014J      372

WAGON   OWNER
NUMBER  PREFIX CARKIND DESIGN CODE POOL
87105   VTG    TEAK    TE016D      143
87116   VTG    TEAK    TE015A      143
87118   VTG    TEAK    TE015A      143
87162   VTG    TEAK    TE016F      144
87163   VTG    TEAK    TE016D      143
87166   VTG    TEAK    TE016D      167
87167   VTG    TEAK    TE016D      143
87169   VTG    TEAK    TE015J      144
87171   VTG    TEAK    TE015A      167
87172   VTG    TEAK    TE015N      139
87175   VTG    TEAK    TE015J      144
87179   VTG    TEAK    TE015J      144
87180   VTG    TEAK    TE015A      167
87187   VTG    TEAK    TE015A      167
87195   VTG    TEAK    TE015J      144
87197   VTG    TEAK    TE015A      144
87198   VTG    TEAK    TE015J      144
87199   VTG    TEAK    TE015J      144
87219   VTG    TEAK    TE016J      143
87222   VTG    TEAK    TE016K      143
87260   VTG    TEAK    TE015A      144
87261   VTG    TEAK    TE015H      144
87262   VTG    TEAK    TE015J      144
87263   VTG    TEAK    TE015J      144
87325   VTG    TEAK    TE014X      143
87333   VTG    TEAK    TE014X      143
87460   VTG    TEAK    TE029P      139
87465   VTG    TEAK    TE029L      144
87477   VTG    TEAK    TE029M      144
87478   VTG    TEAK    TE029B      167
87483   VTG    TEAK    TE029G      144
87485   VTG    TEAK    TE029B      167
87527   VTG    TEAK    TE014V      143
87563   VTG    TEAK    TE016U      144
87564   VTG    TEAK    TE016U      144
87565   VTG    TEBK    TE016E      167
87567   VTG    TEBK    TE016V      144
87572   VTG    TEBK    TE014H      167
87575   VTG    TEBK    TE014H      167
87576   VTG    TEBK    TE014H      167
87578   VTG    TEBK    TE014J      144
87579   VTG    TEBK    TE014H      167
87580   VTG    TEBK    TE014J      144
87582   VTG    TEBK    TE014J      144
87585   VTG    TEBK    TE014H      144
87591   VTG    TEBK    TE038J      139
87669   VTG    TEBK    TE029A      167
87681   VTG    TEAK    TE035W      139
87687   VTG    TEAK    TE035X      139
87699   VTG    TEAK    TE032R      139
87799   VTG    TEAK    TE039D      139
87876   VTG    TEAK    TE035Y      139
87880   VTG    TEAK    TE035Z      139
87893   VTG    TEBK    TE016V      144
87896   VTG    TEAK    TE016T      144
87899   VTG    TEAK    TE038B      144
87960   VTG    TEAK    TE015D      144
87961   VTG    TEAK    TE015D      144
87962   VTG    TEAK    TE016F      144
87971   VTG    TEBK    TE016V      144

WAGON   OWNER
NUMBER  PREFIX CARKIND DESIGN CODE POOL
88001   VTG    TEAK    TE041E      861
88002   VTG    TEAK    TE041E      861
88003   VTG    TEAK    TE041E      861
88004   VTG    TEAK    TE041E      861
88005   VTG    TEAK    TE041E      861
88006   VTG    TEAK    TE041E      861
88007   VTG    TEAK    TE041E      861
88008   VTG    TEAK    TE041E      861
88009   VTG    TEAK    TE041E      861
88010   VTG    TEAK    TE041E      861
88011   VTG    TEAK    TE041E      861
88012   VTG    TEAK    TE041E      861
88013   VTG    TEAK    TE041E      861
88014   VTG    TEAK    TE041E      861
88015   VTG    TEAK    TE041E      861
88016   VTG    TEAK    TE041E      861
88017   VTG    TEAK    TE041E      861
88018   VTG    TEAK    TE041E      861
88019   VTG    TEAK    TE041E      861
88020   VTG    TEAK    TE041E      861

WAGON   OWNER
NUMBER  PREFIX CARKIND DESIGN CODE POOL
88021   VTG    TEAK    TE041B      741
88022   VTG    TEAK    TE041B      741
88023   VTG    TEAK    TE041B      741
88024   VTG    TEAK    TE041F      741
88025   VTG    TEAK    TE041B      741
88026   VTG    TEAK    TE041B      741
88027   VTG    TEAK    TE041B      741
88028   VTG    TEAK    TE041B      741
88029   VTG    TEAK    TE041B      741
88030   VTG    TEAK    TE041B      741
88031   VTG    TEAK    TE041B      741
88032   VTG    TEAK    TE041B      741
88033   VTG    TEAK    TE041B      741
88034   VTG    TEAK    TE041B      741
88035   VTG    TEAK    TE041B      741
88036   VTG    TEAK    TE041B      741
88037   VTG    TEAK    TE041B      741
88038   VTG    TEAK    TE041B      741
88039   VTG    TEAK    TE041B      741
88040   VTG    TEAK    TE041B      741
88041   VTG    TEAK    TE041B      741
88042   VTG    TEAK    TE041B      741
88043   VTG    TEAK    TE041B      741
88044   VTG    TEAK    TE041B      741
88045   VTG    TEAK    TE041B      741
88046   VTG    TEAK    TE041B      741
88047   VTG    TEAK    TE041B      741
88048   VTG    TEAK    TE041B      741
88049   VTG    TEAK    TE041B      741
88050   VTG    TEAK    TE041B      741
88051   VTG    TEAK    TE041F      741
88052   VTG    TEAK    TE041B      741
88053   VTG    TEAK    TE041B      741
88054   VTG    TEAK    TE041B      741
88055   VTG    TEAK    TE041B      741
88056   VTG    TEAK    TE041B      741
88057   VTG    TEAK    TE041B      741
88058   VTG    TEAK    TE041B      741
88059   VTG    TEAK    TE041B      741
88060   VTG    TEAK    TE041B      741
88061   VTG    TEAK    TE041B      741
88062   VTG    TEAK    TE041B      741
88063   VTG    TEAK    TE041B      741
88064   VTG    TEAK    TE041B      741
88065   VTG    TEAK    TE041B      741
88066   VTG    TEAK    TE041B      741
88067   VTG    TEAK    TE041B      741
88068   VTG    TEAK    TE041B      741
88069   VTG    TEAK    TE041B      741
88070   VTG    TEAK    TE041B      741
88071   VTG    TEAK    TE041B      741
88072   VTG    TEAK    TE041B      741
88073   VTG    TEAK    TE041B      741
88074   VTG    TEAK    TE041B      741
88075   VTG    TEAK    TE041B      741
88076   VTG    TEAK    TE041B      741
88077   VTG    TEAK    TE041B      741
88078   VTG    TEAK    TE041B      741
88079   VTG    TEAK    TE041B      741
88080   VTG    TEAK    TE041B      741

WAGON   OWNER
NUMBER  PREFIX CARKIND DESIGN CODE POOL
88081   VTG    TEAK    TE041G      703
88082   VTG    TEAK    TE041G      703
88083   VTG    TEAK    TE041G      703
88084   VTG    TEAK    TE041G      703
88085   VTG    TEAK    TE041G      703
88086   VTG    TEAK    TE041G      703
88087   VTG    TEAK    TE041G      703
88088   VTG    TEAK    TE041F      703
88089   VTG    TEAK    TE041G      703
88090   VTG    TEAK    TE041G      703
88091   VTG    TEAK    TE041G      703
88092   VTG    TEAK    TE041G      703
88093   VTG    TEAK    TE041G      703

WAGON   OWNER
NUMBER  PREFIX CARKIND DESIGN CODE POOL
88094   VTG    TEAK    TE041D      804
88095   VTG    TEAK    TE041D      804
88096   VTG    TEAK    TE041D      804
88097   VTG    TEAK    TE041D      804
88098   VTG    TEAK    TE041D      804
88099   VTG    TEAK    TE041D      804
88100   VTG    TEAK    TE041D      804
88101   VTG    TEAK    TE041D      804
88102   VTG    TEAK    TE041D      804
88103   VTG    TEAK    TE041D      804
88104   VTG    TEAK    TE041D      804
88105   VTG    TEAK    TE041D      804
88106   VTG    TEAK    TE041D      804
88107   VTG    TEAK    TE041D      804
88108   VTG    TEAK    TE041D      804
88109   VTG    TEAK    TE041D      804
88110   VTG    TEAK    TE041D      804
88111   VTG    TEAK    TE041D      804
88112   VTG    TEAK    TE041D      804
88113   VTG    TEAK    TE041D      804
88114   VTG    TEAK    TE041D      804

WAGON   OWNER
NUMBER  PREFIX CARKIND DESIGN CODE POOL
88115   VTG    TEAK    TE045A      771
88116   VTG    TEAK    TE045A      771
88117   VTG    TEAK    TE045A      771
88118   VTG    TEAK    TE045A      771
88119   VTG    TEAK    TE045A      771
88120   VTG    TEAK    TE045A      771
88121   VTG    TEAK    TE045A      771
88122   VTG    TEAK    TE045A      771
88123   VTG    TEAK    TE045A      771
88124   VTG    TEAK    TE045A      771
88125   VTG    TEAK    TE045A      771
88126   VTG    TEAK    TE045A      771
88127   VTG    TEAK    TE045A      771
88128   VTG    TEAK    TE045A      771
88129   VTG    TEAK    TE045A      771
88130   VTG    TEAK    TE045A      771
88131   VTG    TEAK    TE045A      771
88132   VTG    TEAK    TE045A      771
88133   VTG    TEAK    TE045A      771
88134   VTG    TEAK    TE045A      771
88135   VTG    TEAK    TE045A      771
88136   VTG    TEAK    TE045A      771
88137   VTG    TEAK    TE045A      771
88138   VTG    TEAK    TE045A      771
88139   VTG    TEAK    TE045A      771
88140   VTG    TEAK    TE045A      771
88141   VTG    TEAK    TE045A      771

WAGON   OWNER
NUMBER  PREFIX CARKIND DESIGN CODE POOL
88142   VTG    TEAK    TE045A      804

WAGON   OWNER
NUMBER  PREFIX CARKIND DESIGN CODE POOL
88143   VTG    TEAK    TE045A      741
88144   VTG    TEAK    TE045A      741
88145   VTG    TEAK    TE045A      741
88146   VTG    TEAK    TE045A      741
88147   VTG    TEAK    TE045A      741
88148   VTG    TEAK    TE045A      741
88149   VTG    TEAK    TE045A      741
88150   VTG    TEAK    TE045A      741
88151   VTG    TEAK    TE045A      741
88152   VTG    TEAK    TE045A      741
88153   VTG    TEAK    TE045A      741
88154   VTG    TEAK    TE045A      741
88155   VTG    TEAK    TE045A      741
88156   VTG    TEAK    TE045A      741

WAGON   OWNER
NUMBER  PREFIX CARKIND DESIGN CODE POOL
88157   VTG    TEAK    TE045A      775
88158   VTG    TEAK    TE045A      775
88159   VTG    TEAK    TE045A      775
88160   VTG    TEAK    TE045A      775
88161   VTG    TEAK    TE045A      775
88162   VTG    TEAK    TE045A      775
88163   VTG    TEAK    TE045A      775
88164   VTG    TEAK    TE045A      775

WAGON   OWNER
NUMBER  PREFIX CARKIND DESIGN CODE POOL
88165   VTG    TEAK    TE045A      741
88166   VTG    TEAK    TE045A      741
88167   VTG    TEAK    TE045A      741
88168   VTG    TEAK    TE045A      741
88169   VTG    TEAK    TE045A      741
88170   VTG    TEAK    TE045A      741
88171   VTG    TEAK    TE045A      741
88172   VTG    TEAK    TE045A      741
88173   VTG    TEAK    TE045A      741
88174   VTG    TEAK    TE045A      741

WAGON   OWNER
NUMBER  PREFIX CARKIND DESIGN CODE POOL
89001   GERS   TEAK    TE042B      777
89002   GERS   TEAK    TE042B      777
89003   GERS   TEAK    TE042B      777
89004   GERS   TEAK    TE042B      777
89005   GERS   TEAK    TE042B      777
89006   GERS   TEAK    TE042B      777
89007   GERS   TEAK    TE042B      777
89008   GERS   TEAK    TE042B      777
89009   GERS   TEAK    TE042B      777
89010   GERS   TEAK    TE042B      777
89011   GERS   TEAK    TE042B      777
89012   GERS   TEAK    TE042B      777
89013   GERS   TEAK    TE042B      777
89014   GERS   TEAK    TE042B      777
89015   GERS   TEAK    TE042B      777
89016   GERS   TEAK    TE042B      777
89017   GERS   TEAK    TE042B      777
89018   GERS   TEAK    TE042B      777
89019   GERS   TEAK    TE042B      777
89020   GERS   TEAK    TE042B      777
89021   GERS   TEAK    TE042B      777
89022   GERS   TEAK    TE042B      777
89023   GERS   TEAK    TE042B      777
89024   GERS   TEAK    TE042B      777
89025   GERS   TEAK    TE042B      777
89026   GERS   TEAK    TE042B      777
89027   GERS   TEAK    TE042B      777
89028   GERS   TEAK    TE042B      777


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: