Wagon Fleet Lists 2010 (Airbrake Stock) 900000-966999

2010

Airbrake Stock Wagon Number 900000-966999

WAGON
NUMBER PREFIX CARKIND DESIGN CODE POOL
900000        BAAF    BA001D      5133
900001        BZAA    BZ002A      2203
900002        BZAA    BZ002A      2203
900005        BZAA    BZ002A      2203
900006        BZAA    BZ002A      2203
900007        BAAF    BA001D      5133
900009        BZAA    BZ002A      2203
900011        BCAA    BC008B      2207
900012        BZAA    BZ002A      2203
900013        BZAA    BZ002A      2203
900016        BAAF    BA001D      5133
900018        BZAA    BZ002A      2203
900020        BAAF    BA001D      5133
900021        BAAF    BA001D      5133
900022        BZAA    BZ002A      2203
900024        BAAF    BA001D      5133
900025        BAAF    BA001D      5133
900026        BAAF    BA001D      5133
900027        BZAA    BZ002A      2203
900030        BAAF    BA001D      5133
900032        BAAF    BA001D      5133
900033        BCAA    BC008B      2207
900034        BAAF    BA001D      5133
900035        BZAA    BZ002A      2203
900036        BZAA    BZ002A      2203
900038        BCAA    BC008B      2207
900039        BZAA    BZ002A      2203
900040        BAAF    BA001D      5133
900041        BCAA    BC008B      2207
900042        BZAA    BZ002A      2203
900044        BCAA    BC008B      2207
900045        BZAA    BZ002A      2203
900046        BCAA    BC008B      2207
900047        BAAF    BA001D      5133
900048        BZAA    BZ002A      2203
900049        BAAT    BA001J      5133
900050        BCAA    BC005A      2207
900052        BZAA    BZ001A      2203
900053        BZAA    BZ001A      2203
900054        BZAA    BZ001A      2203
900055        BAAF    BA001D      5133
900058        BAAF    BA001B      5133
900059        BZAA    BZ001A      2203
900060        BZAA    BZ001A      2203
900061        BAAF    BA001B      5133
900062        BZAA    BZ001A      2203
900063        BAAF    BA001B      5133
900064        BZAA    BZ001A      2203
900065        BZAA    BZ001A      2203
900066        BZAA    BZ001A      2203
900069        BZAA    BZ001A      2203
900070        BAAT    BA001J      5133
900071        BZAA    BZ001A      2203
900072        BZAA    BZ001A      2203
900074        BAAF    BA001B      5133
900075        BZAA    BZ001A      2203
900076        BAAF    BA001B      9130
900077        BZAA    BZ001A      2203
900079        BAAF    BA001B      5133
900080        BZAA    BZ001A      2203
900082        BAAF    BA001B      5133
900083        BAAF    BA001B      5133
900084        BZAA    BZ001A      2203
900085        BCAA    BC005A      2207
900086        BZAA    BZ001A      2203
900087        BZAA    BZ001A      2203
900088        BCAA    BC005A      2207
900089        BZAA    BZ001A      2203
900090        BAAF    BA001B      5133
900092        BCAA    BC005A      2207
900093        BZAA    BZ001A      2203
900094        BCAA    BC005A      2207
900095        BZAA    BZ001A      2203
900096        BCAA    BC005A      2207
900097        BZAA    BZ001A      2203
900098        BCAA    BC005A      2207
900099        BZAA    BZ001A      2203
900100        BCAA    BC005A      2207
900101        BAAF    BA001B      5133
900102        BCAA    BC005A      2207
900103        BCAA    BC005A      2207
900104        BAAF    BA001B      5133
900105        BZAA    BZ001A      2203
900106        BZAA    BZ001A      2203
900107        BAAF    BA001B      5133
900108        BZAA    BZ001A      2203
900109        BZAA    BZ001A      2203
900110        BZAA    BZ001A      2203
900113        BAAT    BA001J      5133
900114        BZAA    BZ001A      2203
900116        BZAA    BZ001A      2203
900117        BZAA    BZ001A      2203
900119        BZAA    BZ001A      2203
900120        BAAF    BA001B      5133
900121        BAAF    BA001B      5133
900123        BZAA    BZ001A      2203
900124        BAAF    BA001B      5133
900125        BAAF    BA001B      5133
900126        BAAF    BA001F      5133
900127        BAAF    BA001F      5133
900128        BAAF    BA001F      5133
900131        BAAF    BA001F      5133
900133        BZAA    BZ001B      2203
900134        BAAF    BA001F      5133
900135        BAAF    BA001F      5133
900136        BZAA    BZ001A      2203
900138        BAAF    BA001B      5133
900139        BCAA    BC005B      2207
900141        BAAF    BA001F      5133
900142        BAAF    BA001B      5133
900143        BCAA    BC005B      2207
900144        BCAA    BC005B      2207
900145        BCAA    BC005B      2207
900146        BAAF    BA001B      5133
900147        BCAA    BC005B      2207
900148        BAAF    BA001F      5133
900149        BCAA    BC005B      2207
900150        BAAF    BA001F      5133
900151        BAAT    BA001L      5133
900152        BAAF    BA001B      5133
900153        BZAA    BZ001B      2203
900154        BAAF    BA001F      5133
900155        BCAA    BC005B      2207
900158        BZAA    BZ001B      2203
900159        BCAA    BC005B      2207
900161        BAAF    BA001F      5133
900162        BAAF    BA001B      5133
900163        BCAA    BC005B      2207
900164        BZAA    BZ001B      2203
900166        BZAA    BZ001B      2203
900167        BZAA    BZ001B      2203
900169        BZAA    BZ001B      2203
900170        BAAT    BA001J      5133
900172        BAAT    BA001H      5133
900173        BAAF    BA001F      5133
900174        BAAF    BA001F      5133
900175        BAAF    BA001F      5133
900178        BAAF    BA001F      5133
900179        BCAA    BC005A      2207
900180        BAAF    BA001F      5133
900181        BAAF    BA001F      5133
900183        BCAA    BC005B      2207
900184        BZAA    BZ001B      2203
900185        BAAF    BA001F      5133
900186        BAAF    BA001F      5133
900187        BCAA    BC005B      2207
900188        BZAA    BZ001B      2203
900189        BAAT    BA001L      5133
900191        BCAA    BC005B      2207
900192        BCAA    BC005A      2207
900193        BAAF    BA001F      5133
900194        BZAA    BZ001B      2203
900196        BAAF    BA001B      5133
900197        BAAF    BA001F      5133
900198        BAAF    BA001F      5133
900200        BCAA    BC006A      2207
900202        BZAA    BZ004A      2203
900203        BZAA    BZ004A      2203
900204        BCAA    BC006A      2207
900205        BZAA    BZ004A      2203
900206        BZAA    BZ004A      2203
900207        BAAF    BA001C      5133
900208        BZAA    BZ004A      2203
900209        BAAF    BA001C      5133
900210        BZAA    BZ004A      2203
900211        BCAA    BC006A      2207
900212        BCAA    BC006A      2207
900213        BAAF    BA001C      5133
900214        BAAF    BA001C      5133
900215        BAAF    BA001C      5133
900216        BAAF    BA001C      5133
900217        BZAA    BZ004A      2203
900218        BZAA    BZ004A      2203
900220        BZAA    BZ004A      2203
900221        BCAA    BC006A      2207
900222        BZAA    BZ004A      2203
900223        BZAA    BZ004A      2203
900224        BCAA    BC006A      2207
900225        BAAF    BA001C      5133
900227        BAAF    BA001C      5133
900228        BAAF    BA001C      5133
900229        BZAA    BZ004A      2203
900231        BAAF    BA001C      5133
900232        BCAA    BC006A      2207
900233        BZAA    BZ004A      2203
900234        BCAA    BC006A      2207
900236        BCAA    BC006A      2207
900237        BAAF    BA001C      5133
900238        BZAA    BZ004A      2203
900240        BAAF    BA001C      5133
900242        BZAA    BZ004A      2203
900243        BCAA    BC006A      2207
900244        BAAF    BA001C      5133
900245        BAAF    BA001C      5133
900246        BCAA    BC006A      2207
900247        BZAA    BZ004A      2203
900250        BAAF    BA001C      5133
900251        BZAA    BZ004A      2203
900253        BZAA    BZ004A      2203
900254        BZAA    BZ004A      2203
900255        BZAA    BZ004A      2203
900256        BAAF    BA001C      5133
900258        BAAF    BA001C      5133
900260        BCAA    BC006A      2207
900263        BCAC    BC004A      2207
900264        BZAA    BZ004A      2203
900266        BCAA    BC006A      2207
900267        BZAA    BZ004A      2203
900269        BCAA    BC006A      2207
900270        BZAA    BZ004A      2203
900273        BCAA    BC006A      2207
900274        BCAA    BC007A      2207
900275        BAAT    BA002B      5133
900276        BAAM    BA002A      5133
900281        BAAF    BA001C      5133
900282        BAAM    BA002A      5133
900283        BAAM    BA002A      5133
900285        BAAF    BA001C      5133
900286        BAAM    BA002A      5133
900290        BZAA    BZ003A      2203
900291        BCAA    BC007A      2207
900292        BAAM    BA002A      5133
900295        BAAF    BA001C      5133
900301        BAAM    BA002A      5133
900302        BAAF    BA001C      5133
900304        BCAA    BC007A      2207
900305        BAAM    BA002A      5133

WAGON
NUMBER PREFIX CARKIND DESIGN CODE POOL
910002        BBAC    BB002H      5431
910005        BLAA    BL001C      2207
910007        BBAC    BB002H      5431
910008        BBAT    BB002F      4127
910010        BBAF    BB001C      4125
910011        BLAA    BL001C      2207
910015        BBAT    BB001V      4127
910017        BBAS    BB001K      4127
910018        BLAA    BL001C      2207
910019        BBAB    BB002A      4127
910020        BLAA    BL001C      2207
910021        BBAS    BB001K      4127
910023        BBAS    BB001K      4127
910024        BIAH    BI001E      4201
910025        BLAA    BL001C      2207
910028        BBAB    BB002A      4125
910029        BLAA    BL001C      2207
910030        BLAA    BL001C      2207
910032        BBAT    BB002F      5431
910033        BBAB    BB002A      4127
910034        BBAT    BB002F      5431
910035        BLAA    BL001C      2207
910037        BLAA    BL001C      2207
910039        BBAC    BB002H      4127
910040        BBAC    BB002H      5431
910041        BLAA    BL001C      2207
910042        BBAC    BB002H      4127
910044        BBAT    BB001V      4125
910046        BBAT    BB002F      4127
910047        BBAT    BB002F      4127
910049        BBAB    BB002A      4127
910050        BBAC    BB002H      4127
910051        BBAS    BB001K      4127
910052        BLAA    BL001C      2207
910053        BLAA    BL001C      2207
910055        BBAB    BB002A      9130
910058        BBAS    BB001K      4127
910059        BLAA    BL001C      2207
910060        BBAF    BB001C      9130
910061        BBAB    BB002A      4125
910062        BBAB    BB002A      4127
910064        BBAC    BB002H      4127
910065        BBAF    BB001C      4125
910067        BBAA    BB001T      4127
910068        BBAC    BB002H      4127
910070        BBAC    BB002H      5431
910072        BBAC    BB002G      4127
910074        BLAA    BL001C      2207
910076        BIAH    BI001E      4201
910078        BIAH    BI001E      4201
910079        BBAC    BB002H      4127
910082        BBAS    BB001K      4127
910083        BBAC    BB002H      5431
910086        BLAA    BL001C      2207
910088        BBAT    BB002F      4127
910089        BBAT    BB001V      4127
910090        BBAC    BB002H      5431
910091        BBAC    BB002H      4127
910098        BBAF    BB001C      4127
910100        BBAC    BB002H      4127
910101        BBAC    BB002H      4127
910102        BBAC    BB002H      5431
910103        BBAC    BB002H      4127
910105        BIAH    BI001E      4201
910106        BLAA    BL001C      2207
910108        BBAS    BB001K      4127
910110        BBAT    BB002F      4127
910111        BBAT    BB001V      4127
910113        BBAC    BB002H      5431
910114        BLAA    BL001C      2207
910116        BBAC    BB002C      4127
910117        BBAC    BB002G      5431
910118        BLAP    BL001A      2207
910119        BLAA    BL001C      2207
910120        BBAT    BB001V      4125
910161        BBAB    BB002B      4127
910162        BLAA    BL001B      2207
910163        BXAA    BX010A      4201
910164        BLAA    BL001B      2207
910167        BLAA    BL001B      2207
910168        BBAS    BB001L      4127
910169        BBAB    BB002B      4127
910172        BLAA    BL001B      2207
910173        BBAC    BB002G      4127
910176        BLAA    BL001B      2207
910177        BLAP    BL001A      2207
910178        BLAA    BL001B      2207
910180        BLAA    BL001B      2207
910181        BBAB    BB002B      4127
910182        BLAA    BL001B      2207
910183        BBAC    BB002G      5431
910185        BBAF    BB001B      4127
910186        BLAA    BL001B      2207
910187        BLAA    BL001B      2207
910189        BLAA    BL001B      2207
910190        BBAC    BB002G      4127
910191        BBAT    BB002E      4127
910192        BBAC    BB002G      4127
910194        BIAH    BI001F      4201
910195        BLAA    BL001B      2207
910197        BLAA    BL001B      2207
910198        BLAA    BL001B      2207
910199        BBAF    BB001B      4125
910201        BBAC    BB002G      4127
910202        BLAA    BL001B      2207
910203        BLAA    BL001B      2207
910204        BBAC    BB002G      4127
910205        BBAB    BB002B      4127
910206        BBAB    BB002B      4127
910210        BLAA    BL001B      2207
910213        BLAA    BL001B      2207
910214        BBAC    BB002G      4127
910217        BLAA    BL001B      2207
910219        BLAA    BL001B      2207
910220        BLAA    BL001B      2207
910225        BLAA    BL001B      2207
910226        BLAA    BL001B      2207
910228        BLAA    BL001B      2207
910230        BLAA    BL001B      2207
910232        BLAA    BL001B      2207
910236        BLAA    BL001B      2207
910238        BBAF    BB001B      4127
910240        BBAB    BB002B      4125
910242        BLAA    BL001B      2207
910245        BBAB    BB002B      4127
910247        BLAA    BL001B      2207
910249        BBAB    BB002B      4127
910250        BLAA    BL001B      2207
910251        BLAA    BL001B      2207
910256        BBAC    BB002G      5431
910257        BBAB    BB002B      4127
910261        BBAC    BB002D      4127
910262        BBAB    BB002B      4127
910263        BLAA    BL001B      2207
910266        BLAP    BL001A      2207
910267        BBAB    BB002B      4127
910268        BLAA    BL001B      2207
910270        BLAA    BL001B      2207
910273        BLAA    BL001B      2207
910274        BBAF    BB001B      4125
910276        BBAC    BB002G      4127
910277        BBAS    BB001L      4127
910279        BLAA    BL001B      2207
910280        BLAA    BL001B      2207
910283        BBAC    BB002C      4127
910284        BBAF    BB001B      4127
910287        BLAA    BL001B      2207
910288        BBAB    BB002B      4127
910290        BLAA    BL001B      2207
910291        BBAT    BB002E      5431
910294        BLAP    BL001A      2207
910298        BBAC    BB002C      4127
910301        BLAA    BL001B      2207
910304        BLAA    BL001B      2207
910305        BBAC    BB002G      5431
910306        BBAB    BB002B      4127
910308        BBAC    BB002G      4127
910309        BLAA    BL001B      2207
910312        BLAA    BL001B      2207
910314        BLAA    BL001B      2207
910317        BLAA    BL001B      2207
910318        BLAA    BL001B      2207
910319        BLAA    BL001B      2207
910321        BBAB    BB002B      4127
910322        BLAA    BL001B      2207
910323        BLAA    BL001B      2207
910325        BLAA    BL001B      2207
910326        BBAB    BB002B      4127
910329        BBAF    BB001B      4127
910330        BBAC    BB002G      4127
910331        BBAC    BB002G      4127
910332        BLAA    BL001B      2207
910333        BLAA    BL001B      2207
910335        BLAA    BL001B      2207
910336        BBAC    BB002C      4127
910337        BBAB    BB002B      4127
910339        BBAC    BB002G      4127
910341        BBAB    BB002B      4127
910342        BBAB    BB002B      4127
910343        BBAB    BB002B      4127
910347        BBAC    BB002G      4127
910349        BLAA    BL001B      2207
910350        BBAC    BB002G      5431
910351        BBAB    BB002B      4127
910352        BBAS    BB001L      4127
910353        BLAA    BL001B      2207
910354        BLAA    BL001B      2207
910356        BLAA    BL001B      2207
910358        BBAC    BB002G      4127
910360        BBAB    BB002B      4127
910361        BLAA    BL001B      2207
910362        BBAC    BB002G      4127
910363        BLAA    BL001B      2207
910365        BBAB    BB002B      4127
910369        BBAB    BB002B      4127
910371        BBAT    BB002E      5431
910374        BLAA    BL001B      2207
910376        BBAB    BB002B      4127
910380        BLAA    BL001B      2207
910382        BLAA    BL001B      2207
910383        BBAC    BB002G      4127
910384        BLAA    BL001B      2207
910385        BLAA    BL001B      2207
910386        BBAC    BB002G      4127
910388        BLAA    BL001B      2207
910391        BBAS    BB001L      4127
910395        BBAB    BB002B      4127
910397        BBAF    BB001B      4125
910399        BBAC    BB002G      4127
910400        BLAA    BL001B      2207
910401        BLAA    BL001B      2207
910402        BLAA    BL001B      2207
910404        BBAC    BB002G      4127
910405        BBAC    BB002G      4127
910406        BLAA    BL001B      2207
910407        BBAB    BB002B      4127
910409        BBAT    BB001U      4127
910410        BBAT    BB002E      4127
910412        BBAB    BB002B      4127
910415        BBAB    BB002A      4127
910417        BBAB    BB002B      4127
910419        BLAA    BL001B      2207
910428        BBAF    BB001B      4125
910429        BBAC    BB002G      4127
910430        BBAC    BB002G      4127
910437        BBAC    BB002G      4127
910442        BLAA    BL001B      2207
910443        BBAB    BB002B      4127
910444        BLAA    BL001B      2207
910445        BBAC    BB002G      4127
910448        BBAC    BB002C      4127
910449        BLAA    BL001B      2207
910455        BLAA    BL001B      2207
910456        BBAB    BB002B      4125
910459        BLAA    BL001B      2207
910468        BBAS    BB001L      4127
910470        BBAC    BB002G      4127
910472        BBAB    BB002B      4127
910473        BLAA    BL001B      2207
910475        BLAA    BL001B      2207
910476        BLAA    BL001B      2207
910477        BBAB    BB002B      4127
910478        BLAA    BL001B      2207
910479        BLAA    BL001B      2207
910482        BBAC    BB002G      4127
910486        BLAA    BL001B      2207
910488        BLAA    BL001B      2207
910490        BLAA    BL001B      2207
910491        BLAA    BL001B      2207
910492        BLAA    BL001D      2207
910495        BBAC    BB002G      4127
910496        BBAF    BB001F      4131
910497        BBAF    BB001F      4127
910498        BBAB    BB002B      4127
910499        BLAA    BL001D      2207
910501        BLAA    BL001D      2207
910503        BBAB    BB002B      4127
910507        BBAB    BB002B      4127
910508        BBAF    BB001F      4127
910510        BBAF    BB001F      4125
910514        BBAC    BB002C      4127
910515        BBAF    BB001F      4127
910516        BLAA    BL001D      2207
910518        BLAA    BL001D      2207
910519        BLAA    BL001D      2207
910520        BBAF    BB001F      4125
910521        BLAA    BL001D      2207
910522        BBAC    BB002G      4127
910523        BBAF    BB001F      4125
910524        BLAA    BL001D      2207
910525        BBAF    BB001F      4131
910526        BBAB    BB002B      4127
910527        BLAA    BL001D      2207
910529        BLAA    BL001D      2207
910530        BBAF    BB001F      4125
910532        BLAA    BL001D      2207
910534        BBAC    BB002G      4127
910536        BLAA    BL001D      2207
910537        BLAA    BL001D      2207
910541        BBAB    BB002A      4127
910542        BBAB    BB002B      4127
910544        BBAC    BB002G      5431
910545        BBAF    BB001F      4125
910546        BBAF    BB001F      4125
910548        BBAF    BB001F      4127
910549        BBAB    BB002B      4127
910550        BBAB    BB002B      4125
910551        BLAA    BL001D      2207
910553        BBAF    BB001F      4125
910555        BLAP    BL001A      2207
910556        BBAF    BB001F      4131
910557        BBAF    BB001F      4125
910558        BLAA    BL001D      2207
910559        BBAF    BB001F      4127
910561        BBAT    BB002E      4127
910562        BLAA    BL001D      2207
910563        BBAC    BB002G      4127
910565        BBAF    BB001F      4125
910566        BLAA    BL001D      2207
910568        BLAA    BL001D      2207
910569        BBAC    BB002G      4127
910570        BBAC    BB002G      4127
910571        BBAF    BB001F      4125
910572        BLAA    BL001D      2207
910573        BLAA    BL001D      2207
910575        BBAB    BB002B      4127
910576        BLAA    BL001D      2207
910578        BBAC    BB002G      4127
910579        BLAP    BL001A      2207
910580        BBAF    BB001F      4125
910581        BBAB    BB002B      4127
910582        BLAA    BL001D      2207
910583        BBAF    BB001F      4125
910584        BBAF    BB001F      4131
910585        BBAF    BB001F      4125
910586        BLAA    BL001D      2207
910589        BBAS    BB001L      4127
910590        BBAT    BB001M      4125
910591        BBAF    BB001F      4127

WAGON
NUMBER PREFIX CARKIND DESIGN CODE POOL
950002        BDAR    BD006A      4249
950005        BDAR    BD006A      5275
950017        BEAA    BE004C      4251
950029        BDAR    BD006A      4249
950038        BDAR    BD006A      4251
950039        BMAB    BM002A      4131
950049        BDAR    BD006A      4249
950091        BDAR    BD006A      4249
950100        BDAR    BD006A      4251
950106        BDAR    BD006A      4249
950110        BDAR    BD006A      4249
950115        BDAR    BD006A      4249
950126        BDAR    BD006A      4249
950157        BDAR    BD006A      4251
950158        BDAR    BD006A      4249
950166        BDAR    BD006C      4249
950185        BDAR    BD007A      4249
950187        BTAR    BT006A      4113
950188        BDAR    BD006A      4249
950189        BDAR    BD006A      4249
950198        BDAR    BD006A      4249
950206        BDAR    BD006C      4249
950212        BDAR    BD006C      5141
950223        BDAR    BD006C      4249
950228        BDAR    BD006C      4251
950236        BDAR    BD006C      4249
950237        BDAR    BD006C      4249
950239        BDAR    BD006C      4249
950243        BDAR    BD006C      4251
950249        BFAS    BF002A      5111
950253        BDAR    BD006C      4251
950254        BDAR    BD006C      5275
950260        BDAR    BD006C      4251
950263        BDAR    BD006C      4251
950266        BDAR    BD006C      4249
950268        BDAR    BD006C      4251
950271        BDAR    BD006C      4251
950272        BDAR    BD006C      4249
950295        BDAR    BD006C      4251
950297        BDAR    BD006C      4251
950298        BDAR    BD006C      4249
950304        BDAR    BD006C      4249
950305        BDAR    BD006C      4249
950308        BDAR    BD006C      5275
950325        BDAR    BD006C      4251
950328        BDAR    BD006C      4249
950341        BDAR    BD006C      4251
950342        BDAR    BD006C      4249
950348        BDAR    BD006C      4251
950349        BDAR    BD006C      4249
950356        BDAR    BD006C      4249
950357        BDAR    BD006C      4249
950360        BDAR    BD006C      4249
950366        BDAR    BD006C      4249
950371        BDAR    BD006C      4249
950377        BDAR    BD006C      4249
950379        BDAR    BD006C      4251
950385        BDAR    BD006C      5275
950387        BDAR    BD006C      4251
950392        BEAA    BE004A      4249
950395        BDAR    BD006C      4249
950401        BDAR    BD006C      4251
950415        BDAR    BD006C      4249
950421        BDAR    BD006C      4249
950423        BDAR    BD006C      4251
950426        BDAR    BD006C      4249
950430        BDAR    BD006C      4249
950437        BDAR    BD006C      4249
950438        BDAR    BD006C      4249
950441        BDAR    BD006C      4249
950447        BDAR    BD006C      5141
950450        BDAR    BD006C      4249
950452        BDAR    BD006C      4251
950455        BDAR    BD006C      4251
950457        BDAR    BD006C      4249
950461        BDAR    BD006C      4249
950462        BDAR    BD006C      5275
950467        BDAR    BD006C      4249
950470        BDAR    BD006C      4251
950471        BDAR    BD006C      4249
950473        BDAR    BD006C      5275
950476        BDAR    BD006C      4249
950489        BDAR    BD007B      4251
950490        BDAR    BD006C      5141
950494        BFAS    BF002A      5113
950512        BDAR    BD006C      5275
950514        BTAA    BT007C      4113
950516        BFAS    BF002A      5113
950523        BTAA    BT007C      4113
950524        BTAA    BT007C      4113
950526        BFAS    BF002A      5113
950527        BEAA    BE004A      4249
950533        BTAA    BT007C      4113
950540        BDAR    BD006C      4249
950544        BFAS    BF002A      5111
950545        BTAA    BT007C      4113
950546        BTAA    BT007C      4113
950547        BTAA    BT007C      4113
950548        BTAA    BT007C      4113
950549        BEAA    BE004A      4251
950553        BEAA    BE004A      4249
950556        BEAA    BE004A      4249
950564        BEAA    BE004A      4251
950566        BEAA    BE004A      4249
950568        BEAA    BE004A      4249
950569        BEAA    BE004A      4249
950581        BTAA    BT007C      4113
950582        BDAR    BD006C      4249
950585        BEAA    BE004A      4249
950588        BTAA    BT007C      4113
950592        BTAA    BT007C      4113
950598        BFAS    BF002A      5111
950600        BEAA    BE004A      4249
950606        BEAA    BE004A      4249
950607        BFAS    BF002A      5113
950608        BTAA    BT007C      4113
950613        BEAA    BE004A      4249
950619        BTAA    BT007C      4113
950627        BEAA    BE004A      5275
950629        BTAA    BT007C      4113
950632        BDAR    BD006C      4249
950636        BEAA    BE004A      5141
950644        BDAR    BD006C      4249
950645        BEAA    BE004A      4249
950646        BDAR    BD006C      4249
950650        BFAS    BF002A      5113
950651        BEAA    BE004A      4249
950654        BTAA    BT007C      4113
950658        BEAA    BE004A      4249
950659        BDAR    BD006C      4249
950664        BTAA    BT007C      4113
950665        BDAR    BD006C      4249
950668        BTAA    BT007C      4113
950670        BDAR    BD006C      4249
950671        BEAA    BE004A      4251
950672        BEAA    BE004A      5275
950673        BEAA    BE004A      4249
950674        BTAA    BT007C      4113
950678        BDAR    BD006C      4249
950679        BEAA    BE004A      4251
950680        BEAA    BE004A      4249
950683        BDAR    BD006C      5141
950685        BEAA    BE004A      4251
950687        BDAR    BD006C      4251
950688        BFAS    BF002A      5111
950691        BTAA    BT007C      4113
950694        BFAS    BF002A      5111
950699        BFAS    BF002A      5111
950700        BTAA    BT007C      4113
950703        BEAA    BE004A      4251
950706        BDAR    BD006C      4251
950713        BDAR    BD006C      4251
950718        BFAS    BF002A      5111
950720        BDAR    BD006C      4249
950729        BEAA    BE004A      4249
950735        BEAA    BE004A      5275
950739        BEAA    BE004A      4249
950741        BDAR    BD006C      4249
950745        BFAS    BF002A      5113
950748        BDAR    BD006C      4251
950749        BEAA    BE004A      4249
950755        BEAA    BE004A      4249
950766        BEAA    BE004A      4249
950771        BFAS    BF002A      5111
950773        BEAA    BE004A      4249
950783        BEAA    BE004A      4249
950785        BFAS    BF002A      5113
950789        BDAR    BD006C      4251
950793        BDAR    BD006C      4249
950796        BDAR    BD006C      4249
950797        BEAA    BE004A      4251
950798        BEAA    BE004A      4249
950801        BEAA    BE004B      4249
950804        BDAR    BD006D      5275
950810        BFAT    BF003B      5111
950815        BEAA    BE004B      4249
950816        BDAR    BD006D      4251
950821        BEAA    BE004C      4249
950833        BMAB    BM002B      4131
950838        BEAA    BE004B      5275
950845        BFAT    BF003B      5111
950858        BEAA    BE004B      4249
950862        BTAA    BT007D      4113
950878        BEAA    BE004B      4249
950879        BDAR    BD006D      4249
950880        BEAA    BE004B      4249
950882        BEAA    BE004B      4249
950888        BEAA    BE004B      4249
950895        BEAA    BE004B      4251
950901        BEAA    BE004B      5275
950903        BEAA    BE004B      4249
950904        BEAA    BE004B      5141
950907        BEAA    BE004B      4249
950912        BEAA    BE004B      4251
950921        BEAA    BE004B      5141
950923        BEAA    BE004B      4249
950931        BFAS    BF002B      5111
950932        BDAR    BD006D      4251
950934        BEAA    BE004B      4251
950935        BEAA    BE004B      4251
950936        BEAA    BE004B      4249
950950        BEAA    BE004B      4249
950956        BEAA    BE004B      5275
950962        BEAA    BE004B      4249
950963        BEAA    BE004B      4249
950966        BEAA    BE004B      4249
950968        BEAA    BE004B      4249
950980        BEAA    BE004B      5275
950981        BEAA    BE004B      4251
950984        BTAA    BT007D      4113
950989        BDAR    BD006D      4249
950990        BEAA    BE004B      4249
951001        BEAA    BE004A      4249
951004        BDAR    BD006D      4249
951006        BEAA    BE004B      5275
951011        BDAR    BD006D      4249
951012        BDAR    BD006D      4249
951016        BDAR    BD006D      4251
951018        BDAR    BD006D      4249
951025        BEAA    BE004B      4251
951032        BEAA    BE004B      4249
951042        BDAR    BD006D      4249
951043        BEAA    BE004B      4251
951044        BEAA    BE004B      4249
951050        BEAA    BE004B      4249
951051        BEAA    BE004B      4249
951055        BEAA    BE004B      4251
951061        BEAA    BE004B      4251
951063        BEAA    BE004B      4249
951068        BEAA    BE004B      5141
951075        BDAR    BD006D      4251
951080        BEAA    BE004B      4251
951083        BEAA    BE004B      4251
951087        BDAR    BD006D      4251
951098        BDAR    BD006D      4249
951105        BEAA    BE004B      4251
951106        BDAR    BD006D      4249
951108        BEAA    BE004B      4249
951122        BEAA    BE004B      4249
951126        BEAA    BE004B      4249
951127        BEAA    BE004B      4249
951133        BDAR    BD006D      4249
951142        BDAR    BD006D      4249
951148        BEAA    BE004B      4249
951151        BEAA    BE004B      4251
951153        BFAT    BF003B      5111
951155        BEAA    BE004B      4249
951163        BEAA    BE004B      4249
951170        BEAA    BE004B      4249
951171        BDAR    BD006D      4249
951172        BEAA    BE004B      4249
951181        BEAA    BE004B      4249
951184        BDAR    BD006D      4249
951185        BEAA    BE004B      4251
951186        BEAA    BE004B      4249
951188        BEAA    BE004B      4251
951196        BDAR    BD006D      4251
951198        BEAA    BE004B      4249
951202        BDAR    BD006D      4249
951215        BDAR    BD006D      4249
951222        BEAA    BE004B      4251
951226        BDAR    BD006D      5141
951227        BEAA    BE004B      4251
951228        BEAA    BE004B      4249
951234        BDAR    BD006D      4251
951242        BDAR    BD006D      4249
951244        BEAA    BE004B      4249

WAGON
NUMBER PREFIX CARKIND DESIGN CODE POOL
952001        BVAA    BV002A      5031
952002        BVAA    BV002A      5031
952003        BVAA    BV002A      5031
952004        BVAA    BV002A      5031
952005        BVAA    BV002A      5031
952006        BVAA    BV002A      5031
952007        BVAA    BV002A      5031
952008        BVAA    BV002A      5031
952009        BVAA    BV002A      5031
952010        BVAA    BV002A      5031
952011        BVAA    BV002A      5031
952012        BVAA    BV002A      5031
952013        BVAA    BV002A      5031
952014        BVAA    BV002A      5031
952015        BVAA    BV002A      5031
952016        BVAA    BV002A      5031
952017        BVAA    BV002A      5031
952018        BVAA    BV002A      5031
952019        BVAA    BV002A      5031
952020        BVAA    BV002A      5031
952021        BVAA    BV002A      5031
952022        BVAA    BV002A      5031
952023        BVAA    BV002A      5031
952024        BVAA    BV002A      5031
952025        BVAA    BV002A      5031
952026        BVAA    BV002A      5031
952027        BVAA    BV002A      5031
952028        BVAA    BV002A      5031
952029        BVAA    BV002A      5031
952030        BVAA    BV002A      5031
952031        BVAA    BV002A      5031

WAGON
NUMBER PREFIX CARKIND DESIGN CODE POOL
964005        BYAB    BY006C      4225
964008        BYAB    BY006C      4225
964015        BYAB    BY006C      4225
964020        BYAB    BY006C      4225
964022        BYAB    BY006C      4225
964023        BYAB    BY006C      4225
964026        BYAB    BY006C      2205
964028        BYAB    BY006C      4225
964029        BYAB    BY006C      4225
964034        BYAB    BY006C      2205
964035        BYAB    BY006C      4225
964038        BYAB    BY006C      4225
964043        BYAB    BY006C      4225
964048        BYAB    BY006C      4225

WAGON
NUMBER PREFIX CARKIND DESIGN CODE POOL
965006        BPAR    BP004A      4131
965010        BPAR    BP004A      4131
965014        BPAR    BP004A      4131
965015        BPAR    BP004A      4131
965023        BPAR    BP004A      4131

WAGON
NUMBER PREFIX CARKIND DESIGN CODE POOL
965026        BNAA    BN002A      4131
965029        BNAA    BN002A      4131
965038        BMAA    BM001A      4131
965039        BNAA    BN002A      4131
965047        BNAA    BN002A      4131
965048        BNAA    BN002A      4131
965053        BMAA    BM001A      4131
965054        BNAA    BN002A      4131

WAGON
NUMBER PREFIX CARKIND DESIGN CODE POOL
966001        BYAA    BY006A      2205
966002        BYAA    BY006A      2205
966003        BYAA    BY006A      2205
966004        BYAB    BY006C      4225
966005        BYAA    BY006A      2205
966006        BYAA    BY006A      2205
966007        BYAA    BY006A      2205
966008        BYAA    BY006A      2205
966009        BYAB    BY006C      4225
966010        BYAA    BY006A      2205
966012        BYAA    BY006A      2205
966013        BYAA    BY006A      2205
966014        BYAA    BY006A      2205
966015        BYAA    BY006A      2205
966017        BYAA    BY006A      2205
966018        BYAA    BY006A      2205
966019        BYAA    BY006A      2205
966022        BYAA    BY006A      2205
966023        BYAB    BY006C      4225
966026        BYAA    BY006A      2205
966029        BYAA    BY006A      2205
966031        BYAA    BY006A      2205
966032        BYAA    BY006A      2205
966035        BYAA    BY006A      2205
966036        BYAA    BY006A      2205
966037        BYAA    BY006A      2205
966038        BYAA    BY006A      2205
966039        BYAA    BY006A      2205
966040        BYAB    BY006C      4225
966042        BYAB    BY006C      4225
966043        BYAA    BY006A      2205
966044        BYAA    BY006A      2205
966045        BYAA    BY006A      2205
966047        BYAA    BY006A      2205
966051        BYAA    BY006A      2205
966052        BYAA    BY006A      2205
966056        BYAA    BY006A      2205
966058        BYAA    BY006A      2205
966059        BYAA    BY006A      2205
966060        BYAA    BY006A      2205
966061        BYAB    BY006C      2205
966062        BYAA    BY006A      2205
966064        BYAB    BY006C      4225
966066        BYAB    BY006C      2205
966068        BYAA    BY006A      2205
966069        BYAA    BY006A      2205
966070        BYAA    BY006A      2205
966071        BYAA    BY006A      2205
966074        BYAA    BY006A      2205
966076        BYAA    BY006A      2205
966077        BYAA    BY006A      2205
966080        BYAA    BY006A      2205
966081        BYAA    BY006A      2205
966082        BYAA    BY006A      2205
966084        BYAA    BY006A      2205
966085        BYAA    BY006A      2205
966086        BYAA    BY006A      2205
966087        BYAA    BY006A      2205
966088        BYAA    BY006A      2205
966089        BYAA    BY006A      2205
966091        BYAA    BY006A      2205
966093        BYAA    BY006A      2205
966094        BYAA    BY006A      2205
966095        BYAA    BY006A      2205
966096        BYAA    BY006A      2205
966098        BYAA    BY006A      2205
966099        BYAA    BY006A      2205
966100        BYAB    BY006C      4225
966101        BYAA    BY006A      2205
966102        BYAA    BY006A      2205
966103        BYAA    BY006A      2205
966104        BYAA    BY006A      2205
966105        BYAA    BY006A      2205
966106        BYAA    BY006A      2205
966107        BYAA    BY006A      2205
966108        BYAA    BY006A      2205
966109        BYAA    BY006A      2205
966112        BYAB    BY006C      4225
966114        BYAA    BY006A      2205
966115        BYAA    BY006A      2205
966116        BYAA    BY006A      2205
966117        BYAB    BY006C      4225
966120        BYAA    BY006A      2205
966121        BYAA    BY006A      2205
966124        BYAA    BY006A      2205
966125        BYAA    BY006A      2205
966126        BYAA    BY006A      2205
966127        BYAA    BY006A      2205
966128        BYAA    BY006A      2205
966129        BYAA    BY006A      2205
966130        BYAA    BY006A      2205
966131        BYAA    BY006A      2205
966133        BYAA    BY006A      2205
966134        BYAB    BY006C      4225
966135        BYAA    BY006A      2205
966137        BYAA    BY006A      2205
966138        BYAA    BY006A      2205
966139        BYAA    BY006A      2205
966140        BYAA    BY006A      2205
966143        BYAA    BY006A      2205
966145        BYAA    BY006A      2205
966146        BYAB    BY006C      4225
966147        BYAA    BY006A      2205
966148        BYAB    BY006C      4225
966149        BYAA    BY006A      2205
966151        BYAA    BY006A      2205
966152        BYAA    BY006A      2205
966153        BYAA    BY006A      2205
966154        BYAA    BY006A      2205
966155        BYAA    BY006A      2205
966156        BYAA    BY006A      2205
966157        BYAA    BY006A      2205
966158        BYAA    BY006A      2205
966160        BYAA    BY006A      2205
966161        BYAB    BY006C      4225
966162        BYAA    BY006A      2205
966163        BYAA    BY006A      2205
966164        BYAA    BY006A      2205
966165        BYAB    BY006C      4225
966166        BYAA    BY006A      2205
966167        BYAA    BY006A      2205
966169        BYAA    BY006A      2205
966170        BYAA    BY006A      2205
966171        BYAA    BY006A      2205
966173        BYAA    BY006A      2205
966174        BYAA    BY006A      2205
966175        BYAA    BY006A      2205
966178        BYAA    BY006A      2205
966179        BYAA    BY006A      2205
966180        BYAA    BY006A      2205
966181        BYAA    BY006A      2205
966182        BYAA    BY006A      2205
966185        BYAA    BY006A      2205
966187        BYAA    BY006A      2205
966189        BYAA    BY006A      2205
966191        BYAA    BY006A      2205
966192        BYAB    BY006C      2205
966193        BYAB    BY006C      2205
966194        BYAA    BY006A      2205
966195        BYAB    BY006C      2205
966197        BYAB    BY006C      4225
966198        BYAA    BY006A      2205
966202        BYAA    BY006A      2205
966204        BYAB    BY006C      4225
966205        BYAB    BY006C      4225
966206        BYAB    BY006C      2205
966208        BYAB    BY006C      4225
966215        BYAB    BY006C      2205
966217        BYAA    BY006A      2205
966221        BYAB    BY006C      4225
966222        BYAB    BY006C      4225
966229        BYAB    BY006C      2205
966230        BYAA    BY006A      2205
966231        BYAB    BY006C      2205
966235        BYAB    BY006C      4225
966236        BYAB    BY006C      2205
966242        BYAB    BY006C      4225
966245        BYAB    BY006C      2205
966247        BYAB    BY006C      4225
966248        BYAA    BY006A      2205
966250        BYAB    BY006C      2205
966251        BYAA    BY006A      2205
966254        BYAA    BY006A      2205
966256        BYAB    BY006C      4225


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: